РЕ-КОМПОЗИЦИЯ

Krassimir Terziev

Additional Info

  • type: Институт за съвременно изкуство
  • tech info: Издателство Изток-Запад 2012

KRASSIMIR TERZIEV
Ре-композиция
Институт за съвременно изкуство
Издателство Изток-Запад 2012